Şeytan Bunun Neresinde? / Aşık Dertli


Asıl adı İbrahim olan Dertli, 19. yüzyılın en büyük ozanlarından biri kabul edilir. Duru sesi sebebiyle başlarda “Lütfi” mahlasını kullansa da başarısız intihar girişimi sonrasında hayatı tümüyle değişir. Duru sesinin yerini mat, melankolik bir ses; Lütfi mahlasının yerini “Dertli” alır. Tartışmalı olsa da Dertli’nin hayatı ve eserleri hakkında pek çok hikâye anlatılır. Bunlardan en ünlüsü “Şeytan Bunun Neresinde?” üzerinedir. Rivayete göre Dertli, bulunduğu bir mecliste dönemin kadısı ile tanıştırılır. Kadı, derbederliği ve içki düşkünlüğü ile tanınan Dertli’ye pek çok nasihat sıraladıktan sonra saz çalmamasını, bunun da günah sayıldığını söyler. Dertli cevabı yine sazı ve sözüyle söyler:

 

"Telli sazdır bunun adı

Ne ayet dinler, ne kadı

Bunu çalan anlar kendi

Şeytan bunun neresinde?"

 

Şair ölür, şiir bâki kalır. Aradan asırlar geçer, değişen müzik zevkiyle beraber 90’lı yıllarda ivme kazanan rock ve metal müzik Satanizm haberleri ile herkesin gündemi haline gelir. Beraberinde ciddi bir baskı ile karşılaşır. Bu kez gereken cevabı Türkiye’nin önde gelen metal gruplarından Pentagram verir:

 

“Boynuzu yok, kuyruksuzdur

Ayağı da çarıksızdır

Dertli gibi sarıksızdır

Şeytan bunun neresinde”

 

 

 

 

 

Popüler Yayınlar