Kültür Emperyalizminde Sosyal Medyanın Rolü: Spotify Örneği / Mert DizdarÖzellikle son yıllarda büyük ölçüde önemli gelişmeler gösteren teknolojinin etkisiyle "dünya küreselleşme" kavramıyla tanışmış, küreselleşme ise kimilerine göre isim, kimilerine göre biçim değiştirerek kültür emperyalizmine doğru evrilmiştir. Sömürgecilikten farklı olarak emperyalizmin özelliği, gittiği yerden aldıklarının yanında kendi değerlerini de oraya aktarması ve köklü değişiklikler yapması olduğundan sömürgecilik ile karıştırılmamalıdır. Günümüzde, nispeten daha göz önünde olan Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarının kültür emperyalizmine ve daha birçok farklı amaca nasıl hizmet ettiğine dair birçok çalışma ortaya konulmuştur. Her biri farklı özelliklerde olan sosyal medya platformlarının sayısı artarak devam etmekte ve her biri hem benzer hem de farklı birçok özelliğe sahip olmaktadır. Bu platformlardan biri de Spotify’dır. Bu çalışmanın asıl amacı, Spotify’ın işleyiş prensiplerini, tarihini ve bugünkü hâline ulaşmasını sağlayan biçimini nasıl aldığını ve şu anki hâliyle kültür emperyalizmiyle ne gibi bir bağlantısı ve etkileşimi olduğunu ortaya koymaktır. Bu durumda araştırmayı farklı kılan noktası ve önemi ise diğer sosyal medya platformlarının gölgesinde kalan ve büyük etkilerine rağmen detaylıca işlenmemiş Spotify platformunu kültür emperyalizmi kavramı bağlamında aydınlatacak olmasıdır. Çalışmanın kapsamı genel olarak 70’lerde başlayan teknolojik gelişmeleri baz alıp kültür, kültür endüstrisi, popüler kültür, kültür emperyalizmi gibi kavramlara ışık tutacak ve bunları günümüz sosyal medya platformlarıyla ve en son olarak Spotify ile daraltacak ve incelenecek şekilde oluşturulmuştur. Çalışmanın temel varsayımı Spotify’ın belli koşullarda ücretsiz kullanımıyla, tam özellikleriyle kullanılmak istenilse bile hemen herkesin ulaşabileceği uygun ücretlendirmesiyle, sunduğu neredeyse sınırsız müzik içerikleriyle çok geniş kitlelere hitap etmesi ve ulaşması, bu yönünün ise öncelikle müzisyenleri ve ardından dinleyicileri çıkmaza sokması, içerikleri giderek birbirine benzer kılmasıdır. Çalışmada bunun altında yatan sebepler incelenecek, bu süreçte plak şirketlerinin durumları ve Spotify ve benzeri birkaç platformun nasıl tekelleşmeye doğru gittiği de incelenecektir.


Tezin tamamını okumak için: academia.edu

Popüler Yayınlar