Redaktör Sait / Sait Faik Abasıyanık

 

Gogol için, “Hepimiz onun paltosundan çıktık.” der Dostoyevski. Malumunuz, bizim edebiyatımızda da Sait Faik benzeri bir konumda bulunur. Düzyazıda özellikle öykücülük alanında tartışmasız bir isimdir. Peki, o zaman kayıtlara neden redaktör olarak geçmiştir?

Sait Faik bir gün basımevine hışımla gelir. Ne olduğu sorulduğunda pasaportunu açıp gösterir. Böylece mesele anlaşılır; mesleği kısmına “işsiz” yazılmıştır. Özdemir Asaf’ın anlattığına göre Sait Faik, önce hikâyeci olduğunu söylemiş ancak memur kabul etmemiş. Yazar olduğunu söylemiş ancak yazarlığı da meslek olarak kabul edilmemiş. Böyle olunca gazeteciliğini öne sürmüş ama gazeteciliğini de ispat edememiş. Neticede işsiz sıfatıyla çıkıp gelmek zorunda kalmış. Neyse ki Özdemir Asaf da geçmiş dönemde benzeri bir tecrübe yaşamış ve Sait Faik’i de alarak memurun yanına gitmiş. Böylece işsiz hanesi yerine redaktör yazılmış. Bizim kayıtlarımıza da Sait Faik, redaktör olarak geçmiş.

Popüler Yayınlar